Informatieplicht Energiebesparing

Wat verandert er? | Wetswijziging in het kort 

Doel van de wetswijziging is de energiebesparing in Nederland versnellen. Zo krijgt ook de CO ₂ -reductie in Nederland een impuls en kan er aan het klimaatakkoord worden voldaan. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen.

In 2019 gaat er naast de bestaande energiebesparingsplicht ook een informatieplicht gelden. Deze is ingesteld door overheid en bedrijfsleven samen én helpt ons eraan te herinneren dat we hebben afgesproken om energie te besparen. 

Over de Informatieplicht 

De Informatieplicht energiebesparing geldt voor inrichtingen – vind hier de uitleg van deze juridische term - die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 welke energiebesparende maatregelen er per inrichting zijn genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw sector. Deze bevat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Gelden de energiebesparingsplicht en informatieplicht voor U? 

Om te weten of de energiebesparings- en informatieplicht ook voor u geldt, checkt u per inrichting wat deze jaarlijks aan energie verbruikt. Vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gelden de energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

U bent informatieplichtig?

Wanneer uw inrichting valt onder de informatieplicht, neem dan deze stappen:

  1. gaat u naar de webpagina met de erkende maatregelen lijst (EML) voor uw sector
  2. brengt u met die EML de genomen erkende maatregelen voor uw inrichting in kaart
  3. en rapporteert u dit in eLoket

Let op!

  • U doet dit voor alle inrichtingen waarvan u de drijver bent. Zie uitleg van de term drijver.
  • U heeft een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig voor de rapportage. Dit kunt u aanschaffen op de website van eHerkenning. Houd rekening met een levertijd van minimaal 5 dagen. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden die per leverancier kunnen verschillen.

U bent NIET informatieplichtig?

Wanneer de inrichting niet valt onder de informatieplicht, dan kan u de webpagina met de erkende maatregelen lijst (EML) voor uw sector gebruiken om te bekijken of er toch energie bespaard kan worden.

Erkende maatregelen zijn realistische maatregelen

Op de lijsten vindt u de erkende maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Denk aan muurisolatie, led-verlichting of het gebruik van tijdschakelaars. Realistische maatregelen, die uiteindelijk leiden tot lagere energiekosten.

Meer informatie vindt u via:

Als uw gemeente zien wij toe op naleving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Rapporteert u uiterlijk 1 juli 2019 uw genomen maatregelen dan voldoet u aan de informatieplicht energiebesparing.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.