In mei 2019 verscheen een nieuw VN-rapport over biodiversiteitsverlies. De uitkomst is alarmerend! Ruim een miljoen soorten worden door toedoen van de mens met uitsterven bedreigd, meer dan ooit in de geschiedenis. Maar het rapport laat ook zien dat het anders kan.

Weert werkt aan voorkomen biodiversiteitsverlies; doe mee!

“In Weert heeft het gemeentebestuur al een aantal maatregelen genomen om aandacht te geven aan biodiversiteit en er volgen er meer.” Wethouder Gabriëls vraagt Weertenaren zelf ook een bijdrage te leveren aan een groene leefomgeving. “Samen maken we het verschil en houden we Weert groen voor mens en dier.”

Wat is biodiversiteit en wat doet het?

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur in de stad of natuur aan te duiden. Het gaat om de aanwezigheid aan dieren, planten, insecten en de leefomgeving waarin we met z'n allen leven. Biodiversiteit zorgt dat wij kunnen leven. We kunnen immers niet overleven zonder de natuur en toch beschouwen we die natuur als iets vanzelfsprekends.

Biodiversiteit is van cruciaal belang voor ons. Voedsel kunnen we alleen maar produceren dankzij een vruchtbare bodem, zuiver water, bijen en insecten die planten en bomen bestuiven. De planten op hun beurt zuiveren de lucht door zuurstof te produceren en verontreinigende stoffen op te nemen. Het is dus van groot belang dat dit systeem kan blijven werken.

 Wat doet de gemeente?

  • Elke dag een boom: Sinds het begin van dit jaar zijn er in de gemeente bijna 200 nieuwe bomen aangeplant, naast ruim 110 bomen die we herplant hebben. Meer bomen zijn nodig als voedselbron voor vogels, bijen en insecten.
  • Tiny forests: Dit voorjaar is bij de Brede school Moesel ons eerste Tiny Forest aangelegd. Een klein bosje, dat zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen tot een volwaardig bos. Dit najaar komt er in de wijk Leuken een tweede Tiny Forest en daarna volgen er nog twee.
  • Nestkastenactie: In drie maanden tijd zijn er al ruim 900 nestkasten in Weert opgehangen. De actie loopt nog, inwoners kunnen inschrijven via www.weert.nl/nestkast.
  • Ecologisch bermbeheer: We passen het maaien van bermen aan om meer bloemen te krijgen en meer bescherming van beschermde plant- en diersoorten. Begrazing door schapen draagt bij aan een gevarieerde begroeiing.
  • Inzaaien bermen: Dit voorjaar zaaien we de bermen van de Ringbaan-Zuid in met een bloemenmengsel. Dit ziet niet alleen leuk uit maar is vooral bedoeld voor bijen en insecten.
  • Steenbreek: Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen telt voor biodiversiteit. In het groen vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied. En mensen voelen zich in een groene omgeving prettiger en gezonder. De gemeente gaat workshops en informatiebijeenkomsten organiseren om de inwoners te laten zien hoe kleine inspanningen een wereld van verschil maken.
  • Bestrijdingsmiddelen: De gemeente is zeer terughoudend in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alleen bij ernstige plagen en de bestrijding van exoten zoals de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop gebruiken we in uiterste gevallen nog bestrijdingsmiddelen.
  • HeerlijkWeert.nl: Op deze website vindt u eerlijke en duurzame initiatieven. U kunt er inspiratie opdoen over wat u zelf kunt doen. Ook vindt u hier wat de gemeente en andere organisaties in Weert ondernemen om onze woonomgeving nog aantrekkelijker en groener te maken.

Helpt u ons daarbij?

Wat kunt u zelf doen?

Iedereen kan, binnen de eigen mogelijkheden, een bijdrage leveren aan biodiversiteit. Leg een geveltuin aan. Haal stenen uit uw tuin weg en plant er groen, bij voorkeur inheemse planten en bloemen waar bijen en vlinders op af komen. Er zijn nog heel veel andere zaken te bedenken. Kijk voor meer tips op http://www.biodiversiteit.nl/ of deze website (www.heerlijkweert.nl/).

Spelen met natuur Pluk je fruit