De biodiversiteit, de aanwezigheid van bijen en insecten in het buitengebied en in de stad neemt sterk af. Daarom zijn we in 2014 gestart met het bloemenrijke akkerrandenproject. De vogels en insecten vinden hier voedsel en beschutting. De bloemenbermen zijn dus niet alleen heel fleurig maar bijzonder functioneel en essentieel.

Bloemenrijke akkerranden en bermen

Sinds 2014 wordt jaarlijks ca 15 ha akkerrand ingezaaid in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal met bloemen en planten die goed zijn voor vogels en insecten.

Op de eerste plaats geven de agrariërs en bewoners van onze gemeenten op deze manier het landelijk gebied een fleurig gekleurd tintje. Voor de inwoner/bezoeker levert dit een kleurrijk en recreatief aantrekkelijk landschap op. Het initiatief, gesteund door de agrariërs, stimuleert het positieve imago van de agrarische sector maar is tegelijk van essentieel belang in de bevordering van de biodiversiteit in het buitengebied.

Bloemrijke planten uit de streek herstellen mede de natuurlijke omgeving en bieden veel insecten en vogels leefmogelijkheden. Dit wordt ook door de imkers toegejuicht. Daarnaast zijn bijen van grote economische betekenis voor de land- en tuinbouw. Zij zorgen voor de bestuiving van de akkergewassen.

Verder gaat de gemeente de bermen anders beheren om zo meer bloemen en kruiden te krijgen. Met zogenaamd ecologisch bermbeheer wordt het maaibeheer aangepast zodat bijzondere planten, dieren en insecten meer kans hebben tot ontwikkeling.

Maak uw tuin natuurlijker

Insecten en bijen zijn gebaat bij plekjes waar bloemen en kruiden ongestoord kunnen groeien. Dus heb je een plekje in eigen tuin? Zaai er dan wat bloemenzaad, plant enkele leuke bloeiende planten of laat het gras wat langer groeien! Zo creëer je een klein stukje dankbare natuur in je eigen tuin.

Klaprozen in een berm. Bloeiende planten.