Weert en Nederweert werken aan verhoging biodiversiteit bermen. Drie studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzochten de afgelopen weken voor hun afstudeerproject wegbermen in de gemeenten Weert en Nederweert op de aanwezigheid van soorten planten en insecten. Ze vonden hierbij ook een aantal bijzondere bermbewoners.

Bermenonderzoek studenten toont bijzondere bermbewoners

Het veldwerk zit er op voor drie studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Bogi, Jule en Tijl onderzochten de afgelopen weken voor hun afstudeerproject wegbermen in de gemeenten Weert en Nederweert op de aanwezigheid van soorten planten en insecten. Ze vonden hierbij ook een aantal bijzondere bermbewoners. Nu is het tijd om de resultaten te verwerken in een advies. Doel van het onderzoek is om te kijken of de biodiversiteit verhoogd kan worden door een andere manier van bermbeheer.

Ecologisch bermbeheer

De gemeenten Weert en Nederweert willen hun wegbermen een hogere ecologische waarde geven. Dit is belangrijk omdat de biodiversiteit onder druk staat. Door biodiversiteit te bevorderen, kunnen we een gezondere leefomgeving creëren en worden plaagsoorten zoals de eikenprocessierups op natuurlijke wijze bestreden. Een goede biodiversiteit is ook van economisch belang.

Bijzondere bermbewoners

Wegbermen zijn voor insecten en planten waardevol om zich te kunnen verplaatsen of te verspreiden tussen verschillende leefgebieden. De studenten vonden verschillende planten en insecten in hun zoektocht waaronder enkele bijzondere bermbewoners:

De Groene distelschildpadtor (Cassida rubiginosa). Deze soort gaat de laatste jaren achteruit. Om zich te camoufleren gebruikt hij een bijzondere techniek; met samengeklonterde uitwerpselen maakt hij een soort huidje dat hij over zich heen trekt.

.Groene distelschildpadtor

Het Egelte (Hispa atra) doet zijn naam eer aan doordat hij lijkt op een egel vanwege zijn stekels. Daarnaast nog een bijzondere feit; het egelte is een plantparasiet.

Het Egelte

De Rosse metselbij (Osmia bicornis). Een bestuiver die zijn naam heeft gekregen vanwege zijn rode lichaamsbeharing. Hierdoor is deze soort gemakkelijk te onderscheiden van de vergelijkbare honingbij. Het deel ‘metselbij’ komt van het feit dat de bij haar eieren in een holte afzet en vervolgens dichtmetselt met modder.

Rosse Metselbij

De Groene zandloopkever (Cicindela campestris). Deze kever staat vooral bekend om zijn uiterst opvallend uiterlijk; de mooie groene kleur met witte stippen en de krachtige grote kaken.

Groene Zandloopkever

De Komkommerspin (Araniella). Zijn naam is erg toepasselijk bij zijn uiterlijk. Door zijn grote groene achterlijf camoufleert deze soort perfect in zijn omgeving, waardoor hij eerder kans heeft om zijn prooi te vangen.

Komkommerspin

Advies voor een beter bermbeheer

Nu het veldonderzoek is afgerond, maken de studenten een plan voor het beter inrichten en beheren van de wegbermen. Het advies kunnen de gemeenten gebruiken om het huidige bermbeheer aan te passen. De studenten verwachten het advies begin juli aan te kunnen bieden aan de wethouders.

Benieuwd naar resultaten

Wethouder Frank Voss van gemeente Nederweert en wethouders Geert Gabriëls en Martijn van den Heuvel van gemeente Weert zijn benieuwd naar de resultaten en het advies: “Het is mooi om te zien dat deze studenten zich zo enthousiast inzetten voor een verbetering van de biodiversiteit. We zijn benieuwd naar hun kijk op ons bermbeheer en hopen snel met hun adviezen aan de slag te kunnen gaan.”