Duurzame mobiliteit

Het verkeer is in Weert verantwoordelijk voor meer dan 20% van het energiegebruik. Hierbij is het verkeer op de A2 nog niet meegenomen. Als we als Weert energieneutraal willen zijn, moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen (benzine, diesel, LPG) voor verkeer en vervoer terugdringen. Duurzame vervoersvormen zijn elektrische auto’s, deelauto’s, openbaar vervoer en fietsen. Een schoner verkeer en vervoer draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat zijn indirecte effecten op het leefklimaat in Weert.

Elektrische auto wordt opgeladen.