Duurzame energie

De gemeente Weert heeft de ambitie om in 2040 'energieneutraal' te zijn. Dit is alleen alleen realistisch als we (naast besparing) fors inzetten op (grootschalige) opwekking van energie. Door de toename van elektrisch vervoer en het gebruik van elektriciteit voor bijv. warmtepompen, stijgt de elektriciteitsvraag naar verwachting flink. In Weert zijn er al enkele initiatieven gericht op de aanleg van een windpark en verschillende zonnevelden. Kijk ook op Duurzaam wonen.

Warmtescan woning.