Duurzaam wonen

Bij het stimuleren van duurzaam wonen ligt de nadruk meestal op energiemaatregelen. Er zijn echter ook andere duurzaamheidsaspecten die bij woningbouw of -verbouw een rol spelen. Denk aan het toepassen van biodiversiteitmaatregelen, dak- en gevelgroen, circulair bouwen of ecologisch bouwen en het voorkomen van hittestress.

Groen dak met sedum.