Logo HeerlijkWeert.

Duurzaam wonen

Bij het stimuleren van duurzaam wonen ligt de nadruk meestal op energiemaatregelen. Er zijn echter ook andere duurzaamheidsaspecten die bij woningbouw of -verbouw een rol spelen. Denk aan het toepassen van biodiversiteitmaatregelen, dak- en gevelgroen, circulair bouwen of ecologisch bouwen en het voorkomen van hittestress.

Groen dak met sedum.
Logo Heerlijk Weert.

Energieloket van Warm Wonen in Weert in de wijk

Vanaf 1 oktober opent het eerste Energieloket van Warm Wonen in Weert in het wijkgebouw Groenewoud aan de Kesselstraat 28 in Weert. Inwoners van Weert kunnen daar de komende zes weken iedere donderdag van 15.00 tot 17.00 uur terecht met vragen over energie besparen en een energiezuinig en duurzaam huis.

Lees verder...
Logo Warm wonen in Weert

Energieloket Weert

Elke 1e en 3e donderdag van de maand kunnen inwoners van Weert terecht bij het Energieloket Weert met hun vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking in hun eigen (huur)woning.

Lees verder...
Logo Heerlijk Weert.

Nur-Holz woningen Sporthalgebied Leuken

Wonen Limburg bouwt Nur-Holz woningen: volledig houten woningen voor huurders met hart voor duurzaamheid

Lees verder...
Duurzaam huis in aanbouw foto 1

Duurzame huizenroute in Weert

Duurzaam wonen, hoe doe je dat eigenlijk? Voor een antwoord op deze vraag kun je kijken naar goede voorbeelden. Deze zijn er genoeg, ook in de gemeente Weert. Op duurzamehuizenroute.nl zijn enkele voorbeelden te vinden. Ook het voorbeeld van Hilde en John van Dael. Ze laten het hele proces zien van de realisatie van hun duurzame huis.

Lees verder...
Foto van een stopcontact.

Duurzaam bouwloket

Duurzaam bouwloket Weert voor onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen

Lees verder...
Afkoppelen van een regenpijp.

Subsidie voor afkoppelen hemelwater

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker last van zowel droge als natte periodes. Om hier iets aan te doen, moeten we allemaal een steentje bijdragen. Een van de manieren is het afkoppelen van hemelwater. Dit zorgt ervoor dat het water kan infiltreren in de bodem, waardoor verdroging kan worden tegengegaan. Ook ontlast het bij extreme regenval ons rioolstelsel, waardoor deze het water makkelijker kan verwerken.

Lees verder...
Logo van het Duurzaam Bouwloket.

Duurzaam Bouwloket

Hebt u vragen over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning of over energiemaatregelen die voor uw woning interessant zijn? Wilt u weten welke maatregelen het meest zinvol zijn en of er subsidiemogelijkheden zijn? Dan kunt u contact opnemen met het duurzaam bouwloket van de gemeente Weert.

Lees verder...
Kookpit op aardgas.

Aardgas

De meeste mensen verwarmen hun huis op dit moment nog met aardgas en veel mensen koken bovendien op gas. Om de internationale klimaatafspraken te halen, moet Nederland op termijn (voor 2050) van het aardgas af.

Lees verder...
Foto van zonnepanelen.

Energieverbruik

In het Nederlandse klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn.

Lees verder...