Voor huiseigenaren en huurders

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Huiseigenaren en huurders kunnen bij de provincie Limburg een ondersteuning aanvragen bij het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning. De provincie biedt deze lening sinds 16 januari 2017 aan. Afhankelijk van de te nemen maatregelen en de hoogte van de lening gelden er verschillende rentetarieven, variërend tussen de 2 en 0,6%, welke lager zijn dan de gangbare rentetarieven. Ook een combinatie met het verwijderen van asbest is mogelijk.

Lagere energierekening

Met de energiebesparende maatregelen gaat de energierekening meteen omlaag. De aanvrager bespaart hiermee voldoende om de lage rente en de aflossing van de lening te bekostigen. Waarschijnlijk zijn de besparingen zelfs groter dan de kosten van deze lening, maar in ieder geval is dit kostenneutraal. Na bijvoorbeeld 10 of 15 jaar is de lening afgelost en blijven de maandelijkse besparingen doorlopen. Als de huiseigenaar of huurder nog niet daadwerkelijk op de maatregelen verdiende, gaat deze dat daarna zeker doen. Zonnepanelen, bijvoorbeeld, hebben een levensduur van minimaal 25 jaar. Dus na een aflossingsperiode van 10 jaar wordt nog zeker 15 jaar geld verdiend.

Levensloopbestendigheid

Om langer zelfstandig, al dan niet met thuiszorg, thuis te blijven wonen, kunt u maatregelen treffen om de levensloopbestendigheid van uw woning te verbeteren. Mogelijke maatregelen zijn het verwijderen van drempels, vergroten van verkeersruimten, maar ook de realisatie van een mantelzorgwoning op het perceel.

Verwijderen en afvoeren van asbest

Om uw woning duurzaam en/of levensloopbestendig te maken is het soms nodig om asbest te verwijderen of af te voeren. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen of bij het aanbrengen van isolatie. Vaak een kostbare en arbeidsintensieve klus. Ook deze kosten kunt u in combinatie met een duurzaamheids- en/of levensloopbestendigheidsmaatregel meefinancieren in de lening Duurzaam Thuis.

Meer informatie

Een duurzaamheidslening aanvragen, kan via deze website. Daar staan de voorwaarden beschreven en is het aanvraagformulier te downloaden.

Mevrouw met een rollator. Dak met asbestplaten.