Logo HeerlijkWeert.

Gezonde leefomgeving

De gemeente Weert kiest bij inrichting en beheer van het openbaar groen voor verbetering van de biodiversiteit. Bij de inrichting kiezen we voor bomen en planten die goed zijn voor bijen en insecten. Ook gaat de gemeente verder met het ecologisch onderhouden van bermen en plantsoenen. Door de onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren voorkomt de gemeente dat er schade aan het leefmilieu wordt aangebracht. Op veel plekken worden bloemenborders ingericht die niet alleen mooi zijn, maar die ook een heel belangrijke functie hebben voor de insecten en bijen.

Zwerfafval inzamelen.
logo smakelink

Smakelink, Koop je producten vers bij de boer

In de kleurrijke gids 'Smakelink' van de Plattelandscoöperatie, kunt u verkooppunten van agrarische producten in de regio vinden. Dus op naar de boer voor verse producten uit de regio!

Lees verder...
Bankje gemaakt door Weerterlandhout van hout van lokale bomen

WEERTERLANDHOUT – een initiatief om duurzaam om te gaan met hout

De gemeente Weert vindt duurzaamheid belangrijk en draagt waar mogelijk bij aan circulair werken: werken zonder restafval te produceren. Dat geldt ook bij het verwerken van omgewaaide bomen. Weerterlandhout biedt een oplossing

Lees verder...
GeoPadKar (foto NMC Weert)

Lees het landschap bij het Geopad Ijzeren Man

Miljoenen jaren geleden stroomden de Rijn en de Maas door het natuur- en recreatiegebied De IJzeren Man in Weert. In het huidige landschap zijn daar nog sporen van terug te zien door het nieuw ontwikkelde Geopad.

Lees verder...
Plaatje Tuiny Forest

Tuiny Forest

Wilt u helpen de biodiversiteit te vergroten? En wilt u (een stuk van) uw tuin ontstenen? Voeg dan kleur, geur en leven toe aan uw tuin met een inheems bos van 6 m². Binnen een halve dag legt u daarmee een inheems microbos vol bomen, struiken en kruiden in uw tuin aan. Het draagt bij aan verkoeling tijdens hete zomers en voorkomt uitdroging van de grond en wateroverlast bij flinke regenval. En: goed voor bijen, vlinders, vogels én mensen!

Lees verder...
Wethouder Geert Gabriëls legt met een inwoner een geveltuin aan. Foto Weert de Gekste.

Fleur je gevel op: leg een geveltuin aan

Een mooie voortuin is het visitekaartje van uw huis en bepaalt de uitstraling van uw straat. Meer groen in de tuin zorgt voor een aangenamer (woon)klimaat. Niet elke woning heeft een voortuin. In dat geval is een geveltuin een goed alternatief. En een geveltuin is eenvoudig aan te leggen. Wethouder Geert Gabriëls: "In veel steden zie je mooie groene geveltuinen die de inwoners in hun straat aanleggen. Dat kan en mag in Weert natuurlijk ook!”.

Lees verder...
Het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (foto Smile fotografie).

Leren over natuur en duurzaamheid

Leren over natuur en duurzaamheid kan bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Lees verder...
Winkelend publiek in het centrum van Weert.

Bewust winkelen

De producten die u koopt moeten allemaal gemaakt en vervoerd worden. Door bewust te winkelen, levert u een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu en eerlijke handel.

Lees verder...
Ballonnen in de lucht.

Feesten zonder ballonnen

Wat de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar beneden. Dat geldt bijvoorbeeld voor ballonnen die (massaal) worden opgelaten bij evenementen. Uiteindelijk belanden ze in het milieu en dragen ze bij aan de vervuiling van rivieren en oceanen (plastic soep). Ook veroorzaken ze veel dierenleed.

Lees verder...
Foto van twee gevels.

Steenbreek-gemeente

De gemeente Weert heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk van de Stichting Steenbreek . Dit is een netwerk van gemeenten en bedrijven die zich inzetten om de verstening van onze woonomgeving tegen te gaan.

Lees verder...
Klaprozen in een berm.

Bloemenrijke akkerranden en bermen

De biodiversiteit, de aanwezigheid van bijen en insecten in het buitengebied en in de stad neemt sterk af. Daarom zijn we in 2014 gestart met het bloemenrijke akkerrandenproject. De vogels en insecten vinden hier voedsel en beschutting. De bloemenbermen zijn dus niet alleen heel fleurig maar bijzonder functioneel en essentieel.

Lees verder...
Bloeiende vaste planten.

Bij-vriendelijke inrichting

Bloemen en kleuren nodigen mensen uit, bloemen dragen bij tot geluk Op veel plekken worden bloemenborders ingericht die niet alleen mooi zijn, maar die ook een heel belangrijke functie hebben voor de insecten en bijen.

Lees verder...
Foto van Laar.

Milieuvriendelijk groenbeheer

De gemeente Weert kiest voor een milieuvriendelijke aanpak bij het beheer van het openbaar groen. Hiermee draagt de gemeente Weert de vogels, insecten en bijen een warm hart toe. Door toenemende verstening en de wijze van onderhoud van het openbare groen staat het natuurlijk leven in stad onder druk.

Lees verder...
Voorbeeld van een Tiny Forest.

Aanleg Tiny Forest

Minibosjes in de directe woonomgeving waar de natuur zijn gang kan gaan als ontmoetingsplek voor buurtbewoners en kinderen, dat zijn Tiny Forests. Ga op ontdekking in de natuur in je eigen buurt en laat je verrassen!

Lees verder...
Foto van het timmeren van nestkastjes.

Nestkasten

Dit jaar gaat onze aandacht uit naar de vogels in de stad. In 2019 wordt door de gemeente Weert in samenwerking met de vogelwerkgroep van IVN Weert e.o. een nestkastenactie georganiseerd. Het doel van deze actie is om de inwoners te informeren over vogels en samen nestgelegenheden te creëren voor de vogels in onze leefomgeving.

Lees verder...