Gezonde leefomgeving

De gemeente Weert kiest bij inrichting en beheer van het openbaar groen voor verbetering van de biodiversiteit. Bij de inrichting kiezen we voor bomen en planten die goed zijn voor bijen en insecten. Ook gaat de gemeente verder met het ecologisch onderhouden van bermen en plantsoenen. Door de onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren voorkomt de gemeente dat er schade aan het leefmilieu wordt aangebracht. Op veel plekken worden bloemenborders ingericht die niet alleen mooi zijn, maar die ook een heel belangrijke functie hebben voor de insecten en bijen.

Zwerfafval inzamelen.