De gemeente Weert kiest voor een milieuvriendelijke aanpak bij het beheer van het openbaar groen. Hiermee draagt de gemeente Weert de vogels, insecten en bijen een warm hart toe. Door toenemende verstening en de wijze van onderhoud van het openbare groen staat het natuurlijk leven in stad onder druk.

Milieuvriendelijk groenbeheer

Op veel plekken worden bloemenborders ingericht die niet alleen mooi zijn, maar die ook een heel belangrijke functie hebben voor de insecten en bijen. Deze bloemenborders en plantvakken moeten ook onderhouden worden. De gemeente voert dit onderhoud op een bij-vriendelijke wijze uit om te voorkomen dat er schade aan het leefmilieu wordt aangebracht. Verder wordt bij het onderhoud van bermen en gazons ecologisch maaibeheer toegepast. Daarbij wordt gemaaid met aandacht voor vogels, bijen en insecten. Dat doen we ook bij het bestrijden van ziekten en plagen. Dit wordt op een ecologische wijze aangepakt zodat er zo min mogelijk schade aangebracht wordt aan het overige biologisch leven in planten en bomen.

Foto van Laar. Foto van Kampershoek.