De meeste mensen verwarmen hun huis op dit moment nog met aardgas en veel mensen koken bovendien op gas. Om de internationale klimaatafspraken te halen, moet Nederland op termijn (voor 2050) van het aardgas af. Dat betekent nogal wat voor de meeste huishoudens. Gelukkig gebeurt het niet van het ene op het andere moment. Er is nog veel voorbereiding voor nodig.

Van het gas af: zo staat Weert er voor

Geen gasaansluiting

Gaat u een nieuwe woning bouwen? Dan krijgt u sinds 1 juli 2018 geen toestemming meer voor het aanleggen van een aardgasaansluiting. Dat is niet alleen in Weert zo. Dat geldt voor heel Nederland. Uw installateur kan u helpen bij het kiezen van een andere warmtevoorziening.

Warmtetransitieplan

Elke gemeente in Nederland moet voor 2021 een warmtetransitieplan opstellen. Daarin staat hoe de bestaande wijken en buurten in de toekomst verwarmd worden en op welke manier dit geregeld wordt. De gemeente Weert werkt, net als de meeste gemeenten, nog aan de voorbereiding van het warmtetransitieplan. Op dit moment is dus nog niet duidelijk wat het gaat betekenen voor de huishoudens (en bedrijven) in Weert. Op de website van Hier verwarmt vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Kookpit met gas. Foto van een verwarming.