WIST JE DAT de veeteelt vroeger in dienst stond van de akkerbouw? Dat is nu andersom! Meer weten? Lees door...

Bodemfeit 2: Potstallen

Bodemfeit 2

WIST JE DAT de veeteelt vroeger in dienst stond van de akkerbouw? Dat is nu andersom! De vroegere bewoners van Weert (na de jagers en verzamelaars), verzamelden bosstrooisel, legden dat in de schapenstallen en verrijkten hun akkers met het mestmengsel dat daaruit ontstond. Ook ging men de hei afplaggen, om de plaggen met de mest te mengen. Om 1 ha akker te bemesten moest men 8 à 10 ha afplaggen, een hels karwei. De stallen noemden ze een potstal en deze cultuur heet de potstalcultuur.

 

Waar heide verdween, kreeg de wind vrij spel en ontstonden er stuifzandvlaktes zoals het IJzeren Man-gebied, Weerter- en Budelerbergen, de Tungelerwallen en de Beegderhei. Omdat het zand door de wind continu in beweging is, zijn dit dynamische landschappen die door de jaren heen van uiterlijk veranderen.

 

De akkers werden destijds bewerkt met een ploeg die niet kon keren. Men ploegde in rondjes vanuit het midden naar buiten toe. Daardoor liggen de akkers een beetje bol. Dit is het ontstaat van de bolakkers. Voorbeelden daarvan liggen op de Dijkerakker, langs de Mastenbroekweg en ook in Swartbroek en Haler zie je hiervan veel voorbeelden.

 

Foto: Bèr Peeters

 

Stuifzandvlakte (foto Ber Peeters)