Het klimaat verandert... Die klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten: het wordt alsmaar warmer en het regent steeds heviger. Dat kan voor overlast in uw straat, wijk of dorp zorgen. Samen met Waterschap Limburg neemt de gemeente Weert maatregelen om wateroverlast en droogte in uw leefomgeving te beperken. Lees hier over de situatie in uw buurt.

Waterklaar: Weet Wat-er speelt

Gevolgen in uw omgeving

Ook in uw directe leefomgeving merkt u soms de gevolgen van het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld bij hevige regenval kunnen straten vol water komen te staan, omdat het riool de extreme hoeveelheid water niet snel genoeg kan verwerken. Dat kan leiden tot onbegaanbare wegen, loskomende putdeksels, stroomuitval, schade en water dat via het toilet omhoog komt.

Maatregelen

Om in te spelen op het veranderende klimaat, neemt de gemeente Weert maatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Bij de aanleg van riolering worden vuilwater en hemelwater gescheiden.
Wij leggen ondergrondse voorzieningen aan, om overstromingen bij hevige regenval te voorkomen. In deze zogenaamde infiltratievoorziening wordt regenwater tijdelijk opgevangen en zakt het geleidelijk weg in de bodem.
Boven de grond realiseren we zogenaamde wadi’s. Bij extreme regenval vangen deze regenwater op. Dat zakt later weg in de bodem. Daarmee voorkomen we wateroverlast in natte periodes zoveel mogelijk. Door het water in de grond te laten wegzakken, houden we tevens het grondwaterstand op peil. Dat voorkomt uitdroging van de grond in droge periodes.
Ook combineren we wadi’s met andere functies, zoals de klimaatspeeltuin bij de rotonde op de Maaseikerweg. Spelen en zorg voor piekbelasting komen zo mooi samen!

Kijk hier voor een filmpje dat Weert de Gekste maakte bij de opening van de klimaatspeeltuin: https://youtu.be/CXhyhoOkLiE 

Uw eigen wijk, weet wat-er speelt

Wateroverlast, hittestress of droogte. Hoe staat uw wijk ervoor? Weet wat er speelt op het gebied van water. In de klimaatatlas van Weert is de huidige stand van het waterklimaat in Weert te zien. Kijk op de website van Waterklaar via: https://www.waterklaar.nl/klimaatkaart?search=weert

 Foto: Klimaatspeeltuin Maaseikerweg (Weert de Gekste)

 

Logo Weet Wat-er Speelt Speelweide Maaseikerweg (foto Weert de Gekste)