Biodiversiteit is belangrijk! Het gaat slecht met biodiversiteit en daarom zijn maatregelen nodig om biodiversiteit in onze omgeving te helpen. Om een beeld te krijgen van welke soorten er voorkomen in onze gemeente, is een biodiversiteitskaart opgesteld. Op deze biodiversiteitskaart kun je vinden welke dier- en plantensoorten voorkomen in jouw omgeving en hoe je deze kunt ondersteunen.

De biodiversiteitkaart

Factsheets  

Op de Biodiversiteitkaart is de gemeente Weert opgedeeld in 38 deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen factsheet. Met deze factsheets kun je ontdekken hoe het met de biodiversiteit in verschillende gebieden van Weert gaat. Hierop wordt bijvoorbeeld een deel van de plant- en diersoorten die er gezien zijn beschreven en lees je wat de belangrijkste gebiedskenmerken zijn. Voor elk gebied is een ambassadeur gekozen. Dit is een dier dat veel voorkomt in het gebied of een diersoort die we speciale aandacht geven omdat het een bijzonder soort is. Voor de ambassadeurs zijn maatregelen beschreven om de soort te helpen. Ook zijn er voor elk deelgebied kansen en knelpunten in kaart gebracht.  

De informatie is te raadplegen door op de verschillende deelgebieden op de kaart te klikken. Na het klikken verschijnt de factsheet met informatie over dat gebied.

Maak jouw tuin geschikt voor de aanwezige soorten 

Je kunt helpen de biodiversiteit te verbeteren door in je tuin maatregelen te nemen voor de ambassadeur of andere planten of dieren die zijn waargenomen. Je kunt ook via de app Obsidentify waarnemingen doorgeven. Met de waarnemingen houden wij de biodiversiteitskaart actueel.

Bestand Grootte
Biodiversiteitkaart 01 Leuken bebouwde kom.pdf (1.25 mb)
Biodiversiteitkaart 02 Keent-Moesel bebouwde kom.pdf (1.03 mb)
Biodiversiteitkaart 03 Altweerterheide bebouwde kom.pdf (1.09 mb)
Biodiversiteitkaart 04 Weert omgeving binnenstad.pdf (1.02 mb)
Biodiversiteitkaart 05 Graswinkel bebouwde kom.pdf (1.29 mb)
Biodiversiteitkaart 06 Laar kern.pdf (1.31 mb)
Biodiversiteitkaart 07 Laarveld en Hushoven bebouwde kom.pdf (1.05 mb)
Biodiversiteitkaart 08 Stramproy kern.pdf (1.13 mb)
Biodiversiteitkaart 09 Fatima Biest en Groenewoud.pdf (1.17 mb)
Biodiversiteitkaart 10 Centrum-Noord bebouwde kom.pdf (1.21 mb)
Biodiversiteitkaart 11 Boshoven bebouwde kom.pdf (1.23 mb)
Biodiversiteitkaart 12 Boshoven-Vrakker bebouwde kom.pdf (1.06 mb)
Biodiversiteitkaart 13 De Kempen en Kanaalzone bedrijventerrein.pdf (1.16 mb)
Biodiversiteitkaart 14 Kampershoek en Leuken-Noord bedrijventerrein.pdf (1.28 mb)
Biodiversiteitkaart 15 Moesdijk e.o. bedrijventerrein.pdf (1.17 mb)
Biodiversiteitkaart 16 Centrum-Noord bedrijventerrein.pdf (1.05 mb)
Biodiversiteitkaart 17 Stramproy Savelveld bedrijventerrein.pdf (0.92 mb)
Biodiversiteitkaart 18 Kampershoek 2 bedrijventerrein.pdf (1.2 mb)
Biodiversiteitkaart 19 Weert Groenblauw stedelijk nat.pdf (1.23 mb)
Biodiversiteitkaart 20 Weert IJzeren man.pdf (1.09 mb)
Biodiversiteitkaart 21 Weert Noord Enkeerdgrond.pdf (1.29 mb)
Biodiversiteitkaart 22 Stramproy Enkeerdgrond.pdf (1.17 mb)
Biodiversiteitkaart 23 Weert Zuid Enkeerdgrond.pdf (1.11 mb)
Biodiversiteitkaart 24 Weert Noord Lemige zandgrond.pdf (1.02 mb)
Biodiversiteitkaart 25 Weert Zuid zandgrond.pdf (1.13 mb)
Biodiversiteitkaart 26 Laurabossen Kruispeel e.o. Natura 2000.pdf (1.07 mb)
Biodiversiteitkaart 27 Weerter en Budelerberger e.o. Natura 2000.pdf (1.18 mb)
Biodiversiteitkaart 28 De krang e.o. Natuurnetwerk.pdf (1.23 mb)
Biodiversiteitkaart 29 Stiloord en Lichtenberg Natuurnetwerk.pdf (1.43 mb)
Biodiversiteitkaart 30 Tungelerwallen Stramprooierheide en Areven Natuurnetwerk.pdf (1.12 mb)
Biodiversiteitkaart 31 Kettingdijk Wijffelterbroek Ringselven Natuurnetwerk.pdf (1.15 mb)
Biodiversiteitkaart 32 Vakantiepark Weerterbergen.pdf (1.17 mb)
Biodiversiteitkaart 33 Swartbroek e.o. kern.pdf (1.09 mb)
Biodiversiteitkaart 34 Tungelroyse beek beekloop.pdf (0.98 mb)
Biodiversiteitkaart 35 Tungelroy e.o. kern.pdf (1.11 mb)
Biodiversiteitkaart 36 Omgeving kazerne bungalowpark.pdf (1.24 mb)
Biodiversiteitkaart 37 Blauwe meertje e.o. zandwinplas.pdf (1.6 mb)
Biodiversiteitkaart 38 Golfbaan Crossmoor.pdf (1.06 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Een wijkpark op Boshoven waar word gewerkt aan biodiversiteit Een gewone berkenboleet (Leccinum scabrum) in een berm bij het Ijzeren Man gebied